نرم افزار Opensim | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» نرم افزار ها و سامانه های آموزشی » نرم افزار Opensim

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۰:۰۴

نرم افزار Opensim

نرم افزار Opensim یک از مهم ترین نرم افزار های حوزه آنالیز حرکت بدن انسان است .نرم افزار Open sim یکی از معدود نرم افزار هایی است که در آزمایشگاه های آنالیز حرکت استفاده می شود . نرم افزار Opensim دارای پروتکل و رویه خاصی است که توسط پروفسور اندرسون توسه دهنده این نرم افزار […]

نرم افزار Opensim

Picture2 300x209 - نرم افزار Opensim

یک از مهم ترین نرم افزار های حوزه آنالیز حرکت بدن انسان است .نرم افزار Open sim یکی از معدود نرم افزار هایی است که در آزمایشگاه های آنالیز حرکت استفاده می شود .
نرم افزار Opensim دارای پروتکل و رویه خاصی است که توسط پروفسور اندرسون توسه دهنده این نرم افزار تعریف شده است.محوریت این چارت محاسبه مقادیر قابل محاسبه پزشکی با رویه اخذ داده تا شبیه سازی و ایجاد مدل است.

مقادیری که در این نرم افزار به دست خواهند آمد:

۱.درجه آزادی حرکت

۲.شتاب خطی و زاویه ای عضو

۳.سرعت خطی و زاویه ای

۴.جابه جایی عضو

این نرم افزار در پلتفرم های ویندوز،مک،لینوکس قابل احرا است.

صفحه اصلی نرم افزار شامل شش بخش اصلی است:

۱.plotting

۲.data,model and simulation navigator

۳. visualization

۴.simulation progress

۵.animation playback

۶.command and scripting windows

تمام بخش های ذکر شده تابع دو جریان کار اصلی است :

۱.جریان کار آنالیز گیت (راه رفتن)

۲.جریان کار شبیه سازی یک حرکت یا عضو

فایل های قابل تطبیق با  نرم افزار برای داده ها :

xml,xls

 

دانلود

 دسته بندی : نرم افزار ها و سامانه های آموزشی , نرم افزار های آموزشی ویندوزی(Windows educational software)
ارسال دیدگاه

سازمان غذا و داروسازمان غذا و داروتبلیغات