تعرفه خدمات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» اخبار مهندسی پزشکی » تعرفه خدمات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ - ۹:۵۷

استعلام؛

تعرفه خدمات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

کنترل کیفی شامل مجموعه اقداماتی است که به منظور کسب اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن تجهیزات پزشکی به صورت دوره‌ای انجام می گردد. این اقدامات شامل ارزیابی عملکرد و ایمنی تجهیزات پزشکی براساس استانداردهای مربوط به آن تجهیزات پزشکی می باشد. مانند تمام خدمات تجهیزات پزشکی کنترل کیفی نیز دارای تعرفه اختصاصی متناسب با زمان انجام آن دارد

کنترل کیفی شامل مجموعه اقداماتی است که به منظور کسب اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن تجهیزات پزشکی به صورت دوره‌ای انجام می گردد. این اقدامات شامل ارزیابی عملکرد و ایمنی تجهیزات پزشکی براساس استانداردهای مربوط به آن تجهیزات پزشکی می باشد.

مانند تمام خدمات تجهیزات پزشکی کنترل کیفی نیز دارای تعرفه اختصاصی متناسب با زمان انجام آن دارد در زیر می تونید لیستی از این تعرفه ها رو مشاهده کنید:

تعرفه کنترل کفی سال 97 1 - تعرفه خدمات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

تعرفه کنترل کفی سال 97 2 - تعرفه خدمات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

download 1 - تعرفه خدمات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

دانلود مستقیمدسته بندی : اخبار مهندسی پزشکی , اداره کل تجهیزات پزشکی , کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
ارسال دیدگاه

تبلیغات