(FSE) اسپین اکوی سریع در ام آر آی چیست؟ | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» ام آر آی » (FSE) اسپین اکوی سریع در ام آر آی چیست؟

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ - ۰:۵۸

(FSE) اسپین اکوی سریع در ام آر آی چیست؟

(FSE) اسپین اکوی سریع در ام آر آی چیست؟ در این مطلب با اسپین اکوی سریع در ام آر آی آشنا می شوید. FSE را در گذشته به نام RARE ( جمع آوری سریع سیگنال ها با افزایش زمان استراحت ) خوانده می شد. اما در حال حاضر اکثرا آن را با FSE یا اسپین […]

(FSE) اسپین اکوی سریع در ام آر آی چیست؟

در این مطلب با اسپین اکوی سریع در ام آر آی آشنا می شوید. FSE را در گذشته به نام RARE ( جمع آوری سریع سیگنال ها با افزایش زمان استراحت ) خوانده می شد. اما در حال حاضر اکثرا آن را با FSE یا اسپین اکوی سریع  می شناسند.
در بخش قبلی دیدیم که اسپین اکوی معمولی چگونه خطوط در فضای K با آن پر می شود. در این روش بلافاصله بعد از پالس RF90، یک FID شکل می گیرد. در یک زمان TE بعد از پالس ۹۰ اول ( زمان TE/2 بعد از اولین پالس درباره متمرکز کننده ۱۸۰، یعنی ۱۷میلی ثانیه در مثال ما) اولین اسپین اکو را دریافت می کنیم. یک سری کامل از پالسهای متمرکز کننده ۱۸۰ داریم که بعد از هر کدام اکوی بعدی را دریافت می کنیم. هر اکو مضربی از ۱۷ میلی ثانیه است.

 

f546asd5f 300x183 - (FSE) اسپین اکوی سریع در ام آر آی چیست؟

معمولا در این اسپین اکوی معمولی، معمولا دو اکو داریم، یعنی دو پالس RF180 اعمال می کنیم و مجددا یک اکمو از هر پالس می گیریم که هر کدام یک TE متفاوت دارد.به هر حال، همانطور کحه در یک توالی اسپین معمولی داریم، توانیم اکوهای زیادی داشته باشیم. در این مثال ۸ توالی اکو داریم که همه آنها در زمان TR روی می دهند.
با هر TR در یک اسپین اکوی معمولی، یک تک مرحله کدگذاری فاز داریم. هر اکو به دنبال یک پالس ۱۸۰بعد از اعمال گرادیان کدگذاری فاز در اسپین اکوی معمولی بدست می آید. هر اکو دارای فضای K خودش است و هر زمان که اکو می گیریم یک خط از فضای K را پر می کنیم.
مثلا با ۸پالس۱۸۰ که تولید ۸ اکو می کند، ۸ فضای K متفاوت و ۸ تصویر متفاوت خواهیم داشت. اگر ۲۵۶ مرحله متفاوت کدگذاری فاز داشته باشیم، همچنین ۲۵۶زمان متفاوت نیز خواهیم داشت.
در نتیجه برای هر فضای Kدر اسپین اکوی معمولی، TR را ۲۵۶با تکرار می کنیمو فضای K برای هر اکو را با ۲۵۶خط متفاوت پر می کنیم. برای یک دنباله ۸اکویی ، ۸ تصویر متفاوت می گیریم.

اسپین اکوی سریع(FSE):
با استفاده از یک مثال مشابه، می توانیم عملکرد FSE را ببینیم. اسپین اکوی سریع یک روش ظریف سات که از دستکاری اسپین اکوی معمولی بدست می آید. مجددا با یک سری ۸ اکویی شروع می کنیم. (ETL=8) هر چند فقط یک فضای K خواهیم داشت، ۸خط فضای K را در یک زمان پر می کنیم.
به جای داشتن ۸ فضای Kجداگانه، یک فضا برای هر اکو، یعنی یک فضای Kبرای استفاده از تمام اطلاعات ۸اکو خواهیم داشت. به اندازه زمان TR، ۸خط رد فضای K خواهیم گرفت که هر خط برای یک اکو است. با TR بعدی، ۸ خط بیشتر جمع خواهیم کرد بطریقی که یک خط برای هر اکو استفاده شود و آنها را در فضای Kقرار می دهیم.
برای هر TR، ۸خط در فضای Kمنفرد را پرخواهیم کرد. از آنجائیکه ۲۵۶خط در فضای K داریم چون در طی هر TR در حال پر کردن ۸ خط از فضای K از یک تصویر هستیم، پس فرایند تکرار کردن برای پر کردن ۲۵۶خط از فضای K، ۳۲بار خواهد بود.
طول سری اکو(ETL):
ETL به تعداد اکوهای استفاده شده در FSE اشاره می کند. فاصله زمانی بین اکوهای متوالی یا (بین پالسهای ۱۸۰ ) فاصله بین اکو(ESP) نامیده می شود. در FSE می توانیم فقط TEهایی را انتخاب کنیم که مضرب صحیحی از فاصله بین اکوها هستند(در این مثال میلی ثانیهESP=17) که آن را TE موثر (TEeff) می نامند. بنابراین در مثال ما میلی ثانیه ۱۰۲=TEeff (6×۱۷msec) است. بیاد داشته باشید که خطوط مرکزی فضای Kبیشترین کنتراست را دارند و هر چه از مرکز فضای Kدور شویم سیگنال کمتر می شود. بنابرایناگر فضای K را به ۸ قطعه ۳۲ قطعه تقسیم کنیم، قطعه مرکزی به اکوی ششم مربوط می شود. یعنی انطباق اکو با TEموثرانتخاب شده مساوی ۱۰۲میلی ثانیه است. در FSE قبل از هر پالس ۱۸۰ ابتدا یک مقدار متفوت از گرادیان کدگذاری فاز تنظیم می شود. برای هر پالس ۱۸۰، TEموثر را انتخاب می کنیم(در این مورد ۱۰۲) و از گرادیان کدگذاری از با کمترین قدرت استفاده می کنیم.
چون ۲۵۶ اکو داریم که باید در ۸ قطعه جای بگیرند و در هر قطعه ۳۲ اکو داریم ولی ششمین اکو بیشترین سیگنال هستند زیرا در مرکز قرار دارند. افزایش سیگنالهایی که از اکو در ۱۰۲ میلی ثانیه می آید بدلیل سیگنال بدست آمده از کمترین گرادیان فاز است و سیگنال در تمام اکوهای دیگجر کاهش می یابد، زیرا که این سیگنالها با افزایش گرادیانهای کدگذاری فاز بدست آمده اند.
نکاتی در مورد ETL:
اگر سرعت تصویربرداری زیاد شود ETL زیاد خواهد شد.
اگر ETL زیاد شود زمان تصویربرداری نیز کاهش خواهد یافت.
اگر ETL افزایش یابد ناحیه تصویربرداری کاهش خواهد یافت.
مزایای FSE:
زمان اسکن کاهش می یابد.
نسبت S/N ثابت می ماند.
سرعت افزایش می یابد لذا اجازه می دهد که تصویر با قدرت تفکیک بالا در یک زمان قابل قبول داشته باشیم.
آرتیفکت حرکتی کمتر خواهد بود.
دوباره همفاز شدن چندین پالس ۱۸۰باعث می شود کحه به هم ریختگی ناشی از اجسام فلزی در تصویر FSE کمتر باشد.
تصویر FSE نسبت به یک مگنت با شیمینگ ضعیف حساس تر از تصویر SEاست.
معایب FSE:
ناحیه تصویربرداری یعنی کاهش تعداد برشها
میانگیری کنتراست
CSF در تصویر FSE با وزن دانسیته پروتون روشن تر است که ناشی از میانگین گیری تمام اکوها در فضای Kجداگانه است.
انتقال مغناطش(MT) موثر در FSE: MTC بطور غیر دقیق در FSE موجود است که به علت وجود پالس های چندتایی سریع ۱۸۰ شامل فرکانسهای خارج از رزونانس است.
دیسکهای بین مهره ای نرمال در وزن T2 تصویر FSE در مقایسه با اسپین کاوی معمولی روشن نیستند که به علت تاثیر MT در FSE است و کنتراست را کاهش می دهد.
تاثیر پذیرفتاری مغناطیسی با اسپین اکوی معمولی کمتر خواهد بود.
چربی در وزن T2 تصویر FSE روشن است.دسته بندی : ام آر آی , تازه های مهندسی پزشکی , تصویر برداری پزشکی
ارسال دیدگاه

تبلیغات