تحقیقات مهندسی پزشکی
  • 283 بازدید
  • بدون نظر
  • 12 مرداد 1396
  • مهسا ایرانی

علم نوروبیولوژی با رازداری و سلطه‌های مافیائی شدیدی مواجه است. علت این امر را در این نکته باید جستجو کرد که ادامه این پژوهشها ممکن است امکان کنترل ذهن انسان را فراهم آورد