ماشین بیهوشی
 • 417 بازدید
 • یک نظر
 • 29 اسفند 1395
 • پژمان نجف اوغلی

ماشین بیهوشی وسیله‌ای است، جهت ترکیب مقادیر مشخصی از گازها و داروهای بیهوشی که بواسطه عمل تنفس بیمار و به داخل فرستاده شدن این مواد به داخل بدن او، منجر به کاهش هوشیاری و نهایتا بیهوشی وی می‌شود. بدین ترتیب بیمار برای مدت مشخصی در طول عمل جراحی بیهوش بوده تا مجددا پس از انجام عمل جراحی و از بین رفتن اثر داروها، هوشیاری خود را به دست آورد.

 • 257 بازدید
 • بدون نظر
 • 29 اسفند 1395
 • پژمان نجف اوغلی

قبل از شروع بیهوشی,متخصص بیهوشی یا مهندس پزشکی باید دستگاه بیهوشی را کنترل کند.پیش از آغاز نمودن تست ها,ماشین بیهوشی باید از همه لوله های جمع آوری گاز طبی جدا شده,سیلندرهای اکسیژن و اکسیدنیتروز بسته شوند.سپس مراحل ذیل انجام می شود:

 • 297 بازدید
 • بدون نظر
 • 29 اسفند 1395
 • پژمان نجف اوغلی

ماشین بیهوشی شامل: منبع گازهای تحت فشار-روش اندازه گیری و آزاد ساختن گازها-راه تبخیر داروهای بیهوشی بخار شدنی-تجهیزاتی برای تحویل بخارات و گازها به بیمار(سیستم تنفسی)وسایلی برای تصفیه گازهای بیهوش کننده و آلارم هایی جهت نشان دادن رهایی ترکیبات هیپوکسیک می باشد.

 • 226 بازدید
 • بدون نظر
 • 29 اسفند 1395
 • پژمان نجف اوغلی

در یک ماشین بیهوشی دوگازه عمومی اکسیژن و نیتروس اکساید هر یک دو منبع دارند شامل یک خط لوله و یک کپسول . سیستم لوله کشی بیمارستان گازها را به اندازه تقریبی ۵۰ پوند در اینچ مربع ( PSIG ) به ماشین بیهوشی می رساند . اگر خط لوله دچار نقص شود ، منبع کپسول به عنوان ذخیره استفاده می شود . منبع کپسول اکسیژن از ۲۲۰۰ تا حدود PSIG 45 تنظیم می گردد و منبع کپسول نیتروس از ۷۴۵ تا حدود PSIG 45 تنظیم می شود . یک وسیله ایمنی که دریچه ایمنی سقوط

 • 254 بازدید
 • بدون نظر
 • 29 اسفند 1395
 • پژمان نجف اوغلی

EEG مناسب ترین وسیله جهت نمایش صحیح عمق آرامش است ولی تغییرات اندکی در عواملی مثل دما، دی اکسیدکربن شریانی
(Paco2) و نوسانات الکترولیت بر روی نتیجه حاصله ااثر سوء خواهند داشت. به علاوه نمایشگر EEG فقط می تواند یکی از موارد بیهوشی از جمله سطح آرامش یا حساسیت به محرک های زیان آور را اندازه گیری کند.

 • 217 بازدید
 • بدون نظر
 • 29 اسفند 1395
 • پژمان نجف اوغلی

مرگ و میر حاصل از عفونت‌های تنفسی بیمارستانی بین ۵۰-۳۰ درصد متغیر است و این ارقام هنگام دستکاری مجاری تنفسی به مراتب افزایش می‌یابد، که علت آن را روش‌های غیراصولی و کمبود تجهیزات و امکانات جهت تخیله ترشحات تنفسی می‌دانند…..

 • 217 بازدید
 • بدون نظر
 • 29 اسفند 1395
 • پژمان نجف اوغلی

در پزشکی ، هنگامی که بیمار نمی تواند خود عمل تنفس را انجام دهد ، تنفس دهی مکانیکی به عنوان روشی برای کمک و یا جایگزینی فوری (خود بخود) عمل تنفس به کار می رود. همچنین در هنگام تیوب گذاری تهاجمی ( در مقابل تنفس دهی غیر تهاجمی ) که هوا بصورت مستقیم در جریان است، تنفس دهی باید به صورت مکانیکی انجام شود…..

 • 253 بازدید
 • بدون نظر
 • 29 اسفند 1395
 • پژمان نجف اوغلی

مانیتورینگ شامل استفاده از تکنولوژی‌های متعدد به منظور حفظ و کنترل بیهوشی عمومی است. این تکنولوژی‌ها به شرح زیر هستند:

 • 221 بازدید
 • بدون نظر
 • 29 اسفند 1395
 • پژمان نجف اوغلی

ماشین بیهوشی (بخش دوم) داروهای پیش از عمل از چندین ساعت تا چند دقیقه قبل از شروع جراحی ممکن است متخصص بیهوشی داروهایی را از طریق تزریق داخل رگ و یا به صورت خوراکی تجویز کند. معمو‌ل‌ترین داروهای پیش از عمل عبارتند از ترکیبات نارکوتیک و سدتیو. انجام بیهوشی بیهوشی عمومی هم در اتاق عمل …

 • 214 بازدید
 • بدون نظر
 • 29 اسفند 1395
 • پژمان نجف اوغلی

در پزشکی مدرن، بیهوشی عمومی به عنوان حالتی تعریف می‌شود که در آن فرد به علت استفاده از داروهای بیهوشی،