میکروسکوپ های چشم پزشکی | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» میکروسکوپ ها » میکروسکوپ های چشم پزشکی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ - ۱۴:۴۳

میکروسکوپ های چشم پزشکی

این میکروسکوپ به وسیله سیستم منحصر به فـرد نـوردهـی هـم محـور همزمان (SCI) که نتیجه سال‌ها تجربه و توسعه مداوم زایس است، بازتاب قـرمـز (رد رفلکس) پایدار را فراهم می آورد

 

میکروسکوپ  OPMI Lumera i
این میکروسکوپ به وسیله سیستم منحصر به فـرد نـوردهـی هـم محـور همزمان (SCI) که نتیجه سال‌ها تجربه و توسعه مداوم زایس است، بازتاب قـرمـز (رد رفلکس) پایدار را فراهم می آورداین سیستـم، جـراح را قادر می سازد که ظرافت ها و پیچیدگی‌های آناتومی چشم را که پیش از این قادر به دیدن آن ها نبوده است، مشاهده کند.
همچنیـن پـزشـک قـادر خـواهـد بـود که جزییات چـشــم بیمـار را بـا روشنـی و درخشنـدگـی بیشتـری مـشـاهـده کـرده و سـاخـتـارهای مختلف را حتی در حالت آب مروارید پیشرفته به راحتی تشخیص دهد. وسایل جانبی گوناگون قابلیت نصب بر روی این میکروسکوپ را دارند که از جمله آن ها tube  Inverter است که امکان چرخش تصویر را فراهم می کند.

 ‌مشخصات فنی آن عبارتند از :
‌سیستم زوم موتوریزه با نسبت زوم ۱:۶ و فاکتور بزگنمایی ۴/۲-۴/۰ Y=
‌محدود فوکوس mm 50
‌تــیــــوب دوچــشــمــــی از نـــوع بـــا زاویـــه ۱۸۰-۰ (به صورت انتخابی می توان از tube  Inverter استفاده کرد.)
‌عدسی چشمی با بزرگنمایی  ‌ ۱۰( xبه صورت انتخابی می توان از نوع با بزرگنمایی ‌۵/۱۲ x استفاده کرد.)
‌عـدسی شیئـی با فاصلــه کانـونــی  mm‌۲۰۰  f=بـه صـورت انتخـابـی می توان از نوع با فاصله کانونی    mm‌۱۷۵  f=استفاده کرد.
‌مجهز به سیستم  Deep Viewبا فعال کردن این سیستم دید عمق بهینه در تمام درجات بزرگنمایی حاصل می شود و با غیرفعال کردن آن درخشان ترین و شفاف ترین رزولوشن حتی در شدت های نور پایین حاصل می شود.)
قابلیت نصب فیلتر فلورسنس
قابلیت نصب بر روی پایه های زمینی

bme916798as4d - میکروسکوپ های چشم پزشکی

 

میکروسکوپ OPMI Lumera T

ایــن مـیـکــروسـکــوپ یــک انـقــلاب واقعـی در کیفیـت نـوردهـی اسـت. بـا استفـاده از ایـن میکروسکوپ جراح از مزایای تشخیص منحصر به فرد جزییات و درخشندگی با کیفیت بالا و با ثبات بازتاب قرمز (رد رفلکس) بهره مند می شود. این تکنولوژی جراح را قادر می سازد که تمام جزییات چشم بیمار را مشاهده کند. با سیستم نوردهی Super lux Eyeکه مجهز به لامپ زنون است کاربر می تواند ساختار آناتومی چشم را با رنگ های طبیعی آن و با جزییات دقیق مشاهده کند.

مشخصات فنی آن عبارتند از :
‌سیستم زوم موتوریزه با نسبت زوم ۱:۶ و فاکتور بزگنمایی ۴/۲-۴/۰ Y=
‌محدود فوکوس mm 50
‌تـیوب دو چشمی از نوع tube  Inverter که امکان چرخش تصویر را فراهم می کند. (همچنین به صورت انتخابی می توان از نوع با زاویه۱۸۰-۰ استفاده کرد.)
‌عدسی چشمی با بزرگنمایی  ‌ ۱۰( xبه صورت انتخابی می توان از نوع با بزرگنمایی  x‌۵/۱۲ استفاده کرد.)

‌عـدسی شیئـی با فاصلــه کانـونــی  mm‌۲۰۰  f=بـه صـورت انتخـابـی می توان از نوع با فاصله کانونی  mm‌۱۷۵  f=استفاده کرد .
‌مجهز به سیستم  Deep View با فعال کردن این سیستم دید عمق بهینه در تمام درجات بزرگنمایی حاصل می شود و با غیرفعال کردن آن درخشان ترین و شفاف ترین رزولوشن حتی در شدت های نور پایین حاصل می شود .
‌قابلیت نصب فیلتر فلورسنس
‌قابلیت نصب بر روی پایه های  ۸۸Sزمینی و  ۸۱Sو  ۸Sسقفی

 bme91.ir5496wd789a746as85d7 - میکروسکوپ های چشم پزشکی

 ‌میکروسکوپIOL Master

این محصول اولین دستگاه اندازه گیری تمام اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبات مربوط به لنزهای داخل چشم در جهان است که کاملا بدون تماس با چشم این محاسبات را انجام می‌دهد. با به کارگیری این وسیله، پزشک در زمان و همچنین در مکان صرفه جویی می کند، زیرا تمام اندازه گیری های بیومتریک با یک وسیله و بدون نیاز به جابجا کردن بیمار قابل انجام هستند.
مشخصات فنی آن عبارتند از:
 ‌الف- محدوده اندازه گیری:
‌طول محوری mm 40-14
‌عمق حفره قدامی mm 5/6-5/1
ب- درجه بندی نمایش:
‌طول محوری mm 01/0
‌عمق حفره قدامی mm 01/0

bme91.irajkhiowuanak - میکروسکوپ های چشم پزشکی

میکروسکوپ  OPMI Pico i
ایـن میکـروسکـوپ کـه فضای کمی را اشغال کرده و کارکردن با آن ساده است، با داشتن بزرگنمایی ۵ مرحله ای و عدسی های شیئی برای  fine focusingیک میکروسکوپ پایه ایده آل برای تشخیص و جراحی است.
این وسیله دارای کاربردهای مختلفی است که برخی از آن ها عبارتند از: جراحی آب مروارید، معاینات پس از  LASIK، معاینه و درمان ساختارهای پیرامون چشم و به کارگیری در اورژانس بیمارستان ها که باعث می شود اقدامات درمانی سریع انجام شده و تاخیر به وجود آمده در اثر جابجایی بیمار به بخش تخصصی چشم پزشکی از بین برود.

 ‌مشخصات فنی آن عبارتند از:
‌بزرگنمایی ۵ مرحله ای، تغییر دهنده بزرگنمایی آپوکروماتیک، فاکتور بزرگنمایی :
۵/۲، ۶/۱،۱،۶/۱،۶/۰،۴/۰ Y=
‌عدسی چشمی با فاصله کانونیmm‌۲۰۰  f=
‌تیوب دو چشمی وایدفیلد با زاویه ۴۵ ، به صورت انتخابی قابلیت نصب تیوب با زاویه  ۱۸۰‌-۰ وجود دارد.
‌منبع نوردهی با لامپ هالوژن ۱۰۰وات/ ۱۲ولت
‌قابلیت نصب بر روی پایه های  ۱۰۰Sسقفی، دیواری و زمینی

 

میکروسکوپ۱۴۰ OPMI VISU
این میکروسکوپ جراحی چشم در عین کارایی از لحاظ اقتصادی به صرفه است. این وسیله تمام نیازهای یک متخصص آب مروارید را برآورده می کند زیرا در زمان کوتاهی آماده به کار می‌‌شود، بازتاب قرمز (رد رفلکس) درخشان و با کنتراست بالافراهم می کند، انجام زوم و فوکوس آن به صورت موتوریزه انجام می شود و در نتیجه دست های جراح درگیر نشده و راحتی بیشتری حین عمل برای او فراهم می شود.
همچنین با به کارگیری لوازم جانبی قابلیت عکس برداری و فیلم برداری را ایجاد کرده و با اضافه کردن تیوب کمک جراح امکان مشاهده همزمان دو نفر را فراهم می آورد. لازم به ذکر است که این وسیله به دلیل طراحی خاص فضای کمی را اشغال می کند

. bme91.irlaknsdouiw57 - میکروسکوپ های چشم پزشکی

خصوصیات فنی آن عبارتند از :
‌سیستم زوم موتوریزه با نسبت زوم ۱:۶ و فاکتور بزگنمایی ۴/۲-۴/۰ Y=
‌محدود فوکوس  mm‌۵۰
‌تیوب دوچشمی از نوع با زاویه  ۴۵ (به صورت انتخابی می توان از نوع با زاویه ۱۸۰-۰  استفاده کرد.)
‌عـدسی چشمی با بزرگنمایی  ‌ ۵/۱۲( xبه صورت انتخابی می توان از نوع با بزرگنمایی  ‌۱۰xاستفاده کرد.)
‌عـدسی شیئـی با فاصلــه کانـونــی  mm‌۲۰۰  f=(بـه صـورت انتخـابـی می توان از نوع با فاصله کانونی    mm‌۱۷۵  f = ‌استفاده کرد.)
‌محـدوده بـزرگنمـایـی کـل کـه بـا تـرکیـب هـای مـختلف فاصله کانونی تیوب دوچشمی و عدسی شیئی، بزرگنمایی عدسی چشمی و فاکتور زوم به دست می آید از‌۴/۳ x تا  ۱/۲۹x.
‌مـحـدوده قـطـر مـیـدان دیـد کـه بـا تـرکیب های مختلف فاصله کانونی تیوب دو چشمی و عدسی شیئی ، بزرگنمایی عدسی چشمی و فاکتور زوم به دست می آید از mm 5/7 تا  mm‌۶/۶۰
!قـابـلـیـت نـصـب بـرروی پایه های ۷Sسقفی و زمینی.

 

 

میکروسکوپ۱۶۰ OPMI VISU
ایـن مـیـکـروسـکـوپ بـه طـور بـه خـصوص برای بیمارستان هایی که طیف گسترده ای از جراحی های چــشـــم را انــجـــام مـــی دهــنــد طــراحــی شــده اســت. ترکیب‌بندی چند کاره و قابلیت افزودن لوازم جانبی به آن می تواند به صورت کامل نیازهای یک جراح را برطرف سازد. سیستم جدید و منحصر به فرد View  Deep با فشار یک دکمه جراح را قادر می سازد تا نوع تصویری را که از طریق میکروسکوپ دیده می شود انتخاب کند.
با فعال کردن این سیستم دید عمق بهینه در تمام درجـات بـزرگنمایی حاصل می شود و با غیرفعال کردن آن، درخشان ترین و شفاف ترین رزولوشن حتی در شدت های نور پایین حاصل می شود.

bme91.irnkjahfeiowubhip378y94 - میکروسکوپ های چشم پزشکیدسته بندی : میکروسکوپ ها
ارسال دیدگاه

تبلیغات