کنترل کیفی و کالیبراسیون الکترو شوک قلبی(فیلم) | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی » کنترل کیفی و کالیبراسیون الکترو شوک قلبی(فیلم)

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ - ۵:۵۰

کنترل کیفی و کالیبراسیون الکترو شوک قلبی(فیلم)

دستگاهی الکتریکی که با شوک‌های الکتریکی خفیف، تارلرزۀ بطنی یا دهلیزی را بیاثر می‌کند دفیبریلاتور یا تارلرزه‌بَرنام دارد.

کنترل کیفی و کالیبراسیون الکترو شوک قلبی(فیلم)

الکتروشوک قلبی

دستگاهی الکتریکی که با شوک‌های الکتریکی خفیف، تارلرزۀ بطنی یا دهلیزی را بیاثر می‌کند دفیبریلاتور یا تارلرزه‌بَرنام دارد.

 

 

فیلم آموزشی کنترل کیفی الکترو شوک قلبی

۱.قسمت اولدسته بندی : کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی , ویدیو ها , ویدیو های مهندسی پزشکی
ارسال دیدگاه

سازمان غذا و داروسازمان غذا و داروتبلیغات