کنترل ماشین های بیهوشی | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» ماشین بیهوشی » کنترل ماشین های بیهوشی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ - ۱۷:۰۱

کنترل ماشین های بیهوشی

قبل از شروع بیهوشی,متخصص بیهوشی یا مهندس پزشکی باید دستگاه بیهوشی را کنترل کند.پیش از آغاز نمودن تست ها,ماشین بیهوشی باید از همه لوله های جمع آوری گاز طبی جدا شده,سیلندرهای اکسیژن و اکسیدنیتروز بسته شوند.سپس مراحل ذیل انجام می شود:

ماشین بیهوشی (بخش نهم)

کنترل ماشین های بیهوشی

قبل از شروع بیهوشی,متخصص بیهوشی یا مهندس پزشکی باید دستگاه بیهوشی را کنترل کند.پیش از آغاز نمودن تست ها,ماشین بیهوشی باید از همه لوله های جمع آوری گاز طبی جدا شده,سیلندرهای اکسیژن و اکسیدنیتروز بسته شوند.سپس مراحل ذیل انجام می شود:

۱-کنترل کنید که سیلندر های پر از اکسیژن و اکسیدنیتروز,به طور صحیحی به اتصالات ماشین بیهوشی متصل شده و سیلندرها بسته باشند.

۲-دریچه های جریان منبع اکسیژن و اکسیدنیتروز را باز کنید,در این حالت نباید هیچ جریانی مشاهده شود.

۳-سیلندر اکسیژن را باز کنید:فلومتر اکسیژن باید جریانی را نشان دهد.اکر فلومتر اکسیدنیتروز,جریانی را نشان داد,ماشین را جهت تعمیر برگردانید.

۴-سیلندر اکسیدنیتروز را باز کرده و کنترل کنید که فلومتر اکسیدنیتروز,جریانی را نشان داد,ماشین را جهت تعمیر برگردانید.

۵-وسیله هشدار دهنده نقصان اکسیژن را به کار بیاندازید.

۶-سیلندر اکسیژن را بسته و کنترل کنید که وسیله هشدار دهنده نقصان اکسیژن کار کند.

۷-پروب Probe شلنگ مانند اکسیژن را درون محل اکسیژن سنترال که به دیوار نصب است (واحد انتهایی) نفوذ دهید.

۸-سیلندر اکسیدنیتروز را بسته و مشاهده کنید آیا زمانی که قرقره فلومتر اکسیدنیتروز پایین می افتد,هیچگونه تغییری در قرقره فلومتر اکسیژن ایجاد می شود؟اگر چنین تغییری رخ داد ماشین را جهت تعمیر برگردانید.

۹-پروب اکسیدنیتروز مربوط به ماشین بیهوشی را به داخل منبع اکسیدنیتروز سنترال که به دیوار متصل است (واحد انتهایی) نفوذ دهید.از «tug test» برای این اتصال استفاده کنید.

۱۰-برای کامل کردن بازرسی,نشت هارا با مسدود کردن خروجی دستگاه,در حالی که دریچه کاهنده فشار بر روی back-bar عمل میکند,امتحان کنید.

۱۱-مدار مورد استفاده در زمان نشت ها و عملکرد صحیح هر دریچه را بازرسی کنید.

کنترل نمودن مدار بین Bain Circuit

با انتهای انگشت کوچک یا نوک سورنگ دو میلی لیتری,دهانه لوله داخلی مدار بین,در حالی که گاز از میان آن عبور می کند,به صورت موقت مسدود می شود.صداها نشان می دهند که این مانور سبب افزایش فشار می شود و این اطمینان حاصل می شود که لوله داخلی سالم است.دسته بندی : ماشین بیهوشی
ارسال دیدگاه

تبلیغات