چارت درسی مهندسی پزشکی

مهندسیپزشکی دارای چندین گرایش می باشد که هر گرایش دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند در این مطلب قس دارمی تا چارت گرایش های مختلف مهندسی پزشکی را قرار بدیم البته دانشگاهای سراسری با ازاد کمی متفاونت هستند که انها را نیز قرار خواهیم داد

 

چارت مهندسی پزشکی-گرایش بیوالکتریک

 

چارت مهندسی پزشکی-گرایش بالینی