پروتز گونه | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» تازه های پزشکی » پروتز گونه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ - ۲۰:۱۶

پروتز گونه

پروتز گونه این شکلی انجام میشه  

پروتز گونه این شکلی انجام میشه

 دسته بندی : تازه های پزشکی , ویدیو ها , ویدیو های پزشکی
ارسال دیدگاه

سازمان غذا و داروسازمان غذا و داروتبلیغات