منابع ارشد مهندسی پزشکی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی( بیوالکتریک) 96-97

رشته امتحانی مولفین و مترجمین
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ریاضیات مهندسی:

Advanced Engineering Mathematics, Ervin Krezig, Eighth Edition, John WILE & Sons, 1999

فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی:

1. فیزیک پزشکی تالیف جان کامرون

2. فیزیک پزشکی تالیف عباس تکاور

3. مقدمه ای بر مهندسی پزشکی – جلد اول – تالیف سید ابوالفضل صانعی و سید محمد فیروزآبادی

4. مقدمه ای بر مهندسی پزشکی – جلد دوم – تالیف سید ابوالفضل صانعی و فرهاد طباطبایی

5. Intruduction to Biomedical Engineering, Bronzino

سیگنالها و سیستم ها:

پدید آورنده: آلن اوپنهایم . آلن ویلسکی حمید نواب: مترجم محمود دیانی، ناشر نص. بهمن 1386

مدارهای الکتریکی:

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها: (جلد 1و2)، چارلز دسور – ترجمه دکتر جبه دار مارالانی، سال 1380

الکترونیک:

مبانی الکترونیک: پدید آورنده: سید علی میرعشقی، محمود برنجکوب، مسعود عمومی ناشر: شیخ بهایی ـ خرداد ماه 1387

تجلیل و طراحی مدارهای الکترونیک: پدید آورنده: تقی شفیعی، مسعود عمومی (ویراستار)

ناشر: شیخ بهایی 04- اسفند، 1386

فیزیولوژی و آناتومی:

–         فیزیولوژی پزشکی ـ پدید آورنده: آرتور گایتون، جان ادوارد هال

–         فیزیولوژی ـ شناخت اعمال و وظایف اعضای مختلف بدن ـ دکتر رستمی و همکاران

–         آناتومی، دکتر حکمت