عصب دهلیزی حلزونی | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» تجهیزات چشم پزشکی » عصب دهلیزی حلزونی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ - ۹:۴۵

عصب دهلیزی حلزونی

عصب دهلیزی حلزونی عصب دهلیزی حلزونی (Vestibulocochlear nerve) زوج هشتم از اعصاب مغزی است که خود از دو عصب تشکیل می‌گردد: عصب شنوایی یا حلزونی Cochlear و عصب دهلیزیVestibular. عملکرد عصب شنوایی در هسته حلزونی -در ساقه مغز محل پیوند پل مغز با پیاز نخاع- ختم شده و در شنیدن نقش دارد. منطقه شنوایی در لوب گیجگاهی (تمپورال) قشر […]

عصب دهلیزی حلزونی.154 253x300 - عصب دهلیزی حلزونی

عصب دهلیزی حلزونی

عصب دهلیزی حلزونی (Vestibulocochlear nerve) زوج هشتم از اعصاب مغزی است که خود از دو عصب تشکیل می‌گردد: عصب شنوایی یا حلزونی Cochlear و عصب دهلیزیVestibular.

عملکرد

عصب شنوایی در هسته حلزونی -در ساقه مغز محل پیوند پل مغز با پیاز نخاع- ختم شده و در شنیدن نقش دارد. منطقه شنوایی در لوب گیجگاهی (تمپورال) قشر مغز قرار دارد. منطقه شنوایی اولیه شامل نواحی ۴۱ و ۴۲ برودمن بوده و منطقه شنوایی ارتباطی در ناحیه ۲۲ برودمن قرار دارد.

 

عصب دهلیزی به همراه عصب شنوایی بوده و در هسته دهلیزی ختم می‌شود. هسته دهلیزی در محل اتصال پل مغزی و پیاز نخاع قرار می‌گیرد. عصب دهلیزی در تعادل و همچنین حرکات هماهنگ چشم‌ها در ارتباط با حرکات سر نقش دارد. از نشانه‌های آسیب عصب دهلیزی، سرگیجه، تهوع و دودوئَک Nystagmus است.دسته بندی : تجهیزات چشم پزشکی
ارسال دیدگاه

تبلیغات