شرایط ارسال مطالب در سایت

 

سه نوع مطالب مرتبط با موضوعات سایت می توانید ارسال کنید

1.ترجمه شده :

اینگونه مطالب باید حتما دارای آدرس منبع یا منابع نوشته باشند در زیر مطلب اسم شما به عنوان مترجم و آماده کننده مطلب قید خواهد شد

 

2.تالیفی:

این مطالب دارای قانون خاصی نبوده ولی باید مرتبط با موضوعات سایت و کپی برداری نباشد

 

3.گردآوری:

این گونه مطالب باید دارای حداقل 2  منبع معتبر باشند

 

برای ارسال مطلب خود عنوان+ خلاصه مطلب خود را به مدیریت سایت ارسال کنید

 

ارتباط با مدیریت از طریق تلگرام