دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

خبرهای ویژه

» ویدیو ها » ربات بخیه زن

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ - ۲۲:۳۰

ربات بخیه زن

ربات بخیه زن  با دقت بالا جدید ترین رباتر

ربات بخیه زن  با دقت بالا

جدید ترین رباتردسته بندی : ویدیو ها , ویدیو های مهندسی پزشکی
ارسال دیدگاه

موسسه خیریه نسیم وصالموسسه خیریه نسیم وصال

ثبت شده در وزارت کشور

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات