دستگاه رادیوگرافی جدید جنرال الکترونیک آمریکا

رادیوگرافی یکی از مهم ترین روش های تشخیصی است بنابرین هرچه تصویر گرفته شده از از وضوح بیشتری برخوردار باشد تشخیص نیز بهتر و دقیق تر خواهد بود اما مسئله مهم میزان تابش اشعه ایکس و دوز استاندارد این اشعه برای بیماران است.

تصویر بهتر نیازمند تابش بیشتر و قوی تر است اما این موضوع سبب بالارفتن دوز تحمیلی اشعه ایکس به بیمار می شود.

حال اگر دستگاه  رادیوگرافی بتواند در زوایای مختلف چرخش و حرکت داشته باشد تصاویر با کیفیت تری را با دوز تحمیلی اشعه ایکس کمتر ارائه خواهد داد و همچنین برای بیمارانی که باید در حالت های خاص مورد رادیوگرافی قرار بگیرند شرایط بهتری فراهم می کند.

تصاویر زیر یکی از آخرین مدل های دستگاه  رادیوگرافی نشان می دهد که به تولید انبوه رسیده است و در اروپا و آمریکا
مورد استقبال جامعه بالینی قرار گرفته است.