جهت یابی فضایی و تحرک افراد نابینا | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» تازه ها ی سایت » جهت یابی فضایی و تحرک افراد نابینا

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ - ۷:۴۲

جهت یابی فضایی و تحرک افراد نابینا

افراد نابینا در مقایسه با افراد بینا کمتر در مورد محیط اطلاعات کسب

افراد نابینا در مقایسه با افراد بینا کمتر در مورد محیط اطلاعات کسب می کنند اطلاعاتی که فرد نابینا بدست می آورد اطلاعات خود محور، تحلیلی و وضعیت هستند. فرد کور خود را در مرکز قرار می دهد و ارتباطات اشیاء محیط را با خود می سنجد.
بعنوان مثال تعیین مفهوم جهت ها به صورت جلو، عقب، راست، چپ بالا و پایین و معیارهای فاصله، مفیدترین راه برای تعیین وضعیت دقیق، موقیعت خود و موضع اشیاء در ارتباط با فرد کور می باشند.
گرچه مبنای اطلاعات دریافت شده توسط فرد نابینا با فرد بینا تفاوت دارد اما فرد نابینا نیز قادر به درک مفهوم جهت ها می باشد.هدف از آموزش جهت یابی و حرکت کسب استقلال در حد قابل قبول می باشد. در هنگام آموزش جهت یابی به فرد کور در مورد موقعیت خود و محیط استفاده از روش های خاص با کمک پیام های شنیداری و لمسی، موثر خواهد بود. انجام تمرینات جهت یابی و حرکت با کسب اطلاعات قبلی بهبود می یابد. درک موقعیت فضایی محیط بطور کامل به افزایش استقلال فرد نابینا کمک می کند.برنامه های آموزشی جهت یابی و حرکت بوسیله آژانس های اجتماعی ویژه نابینایان و کم بینایان ارائه می شود. این روش ها عبارتند از: استفاده از وسایل کمکی حرکتی، عصای بلند، برنامه های مسافرتی الکترونیکی، سگ های راهنما و وسایل کمکی جهت یابی.
تکنیک های اصی جهت یابی و حرکت توسط افراد بینا و به منظور کمک به نابینایان و کم بینایان مورد استفاده قرار می گیرد تا ایمنی کامل و موثری را برای آنها تامین نماید.دسته بندی : تازه ها ی سایت , تازه های پزشکی
ارسال دیدگاه

تبلیغات