انفورماتیک پزشکی

در این درس به بررسی رابطه بین رایانه و سیستم های پزشکی پرداخته می شود و عمدتا سیستم های مراقبتی و تشخیصی بیماران هستند که مهم و مورد بررسی قرار می گیرند البته بحث رایانه و فناوری اطلاعات را نمی توان از مهندسی پزشکی جدا کرد و لی در این درس بیشتر در مورد سیستم های رایانه ای تشخیصی و بیمارستانی بحث می شود

 

 

پاور پوینت انفورماتیک پزشکی 1

پاور پوینت انفورماتیک پزشکی 2