جزوه اصول توانبخشی وسایل و دستگاه ها

 

در این بخش ، جزوه اصول توانبخشی وسایل و دستگاه ها تدریس شده را برای دانلود قرار دادیم.

 

به امید انکه گلمی در جهت توسعه رشته برداریم.

دانلودجزوه اصول توانبخشی

 

 

 

کتابخانه مهندسی پزشکی

لینک ورود به کتاب خانه مهندسی پزشکی

کتابخانه مهندسی پزشکی