جدیدترین اندام های مصنوعی | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» ایمپلنت ها » جدیدترین اندام های مصنوعی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ - ۴:۱۱

جدیدترین اندام های مصنوعی

جدیدترین اندام های مصنوعی با این اندام مصنوعی می توان جان هزاران بیمار را نجات داد و. دیگر نیازی به پیوند اندام نیست

جدیدترین اندام های مصنوعی

با این اندام مصنوعی می توان جان هزاران بیمار را نجات داد و. دیگر نیازی به پیوند اندام نیست


دسته بندی : ایمپلنت ها , تازه ها ی سایت , تازه های مهندسی پزشکی , توانبخشی وسایل و دستگاها , ویدیو ها , ویدیو های مهندسی پزشکی
ارسال دیدگاه

سازمان غذا و داروسازمان غذا و داروتبلیغات