تیوب CT scan | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» تصویر برداری پزشکی » تیوب CT scan

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ - ۵:۴۹

تیوب CT scan

تیوب CT scan در دستگاههای تصویربرداری مبتنی بر اشعه x  (مانند رادیولوژی , OPG , سی تی اسکن و…) پرتو x توسط قطعه ای بنام تیوب تولید می شود. تیوب خود شامل قسمت های مختلف می باشد. تیوب CT scan که به وسیله ی آن اشعه پرتوان x تولید می شود و پس از عبور […]

تیوب CT scan

در دستگاههای تصویربرداری مبتنی بر اشعه x  (مانند رادیولوژی , OPG , سی تی اسکن و…) پرتو x توسط قطعه ای بنام تیوب تولید می شود. تیوب خود شامل قسمت های مختلف می باشد. تیوب CT scan که به وسیله ی آن اشعه پرتوان x تولید می شود و پس از عبور از بافت هدف، به آشکارساز (دتکتور) می رسد

تیوب پرتو X-ray tube :
تیوب های مورد استفاده در CT باید داری ویژگیهای خاصی باشند. اگر چه بعضی از تیوب ها در بسیاری از موارد در جریان تیوب نسبتا کمی مورد استفاده قرار میگیرند، ولی این تیوب ها باید در ابتدا در زمان بسیار کمی توان بالایی را فراهم کنند.ظرفیت گرمایی آند در این تیوب ها باید حداقل در حد چندین واحد گرمایی باشد.از روتورهای با سرعت بالا برای بهتر از دست دادن حرارت استفاده می گردد. تجربه نشان می دهد که خرابی و نقص تیوپ پرتو Xدلیل اصلی عملکرد نامطلوب اسکنر CT دارای ظرفیت ۸-MHU هستند.
ا ز روتورهای باسرعت بالا برای بهتر از دست دادن حرارت استفاده میگردد تجربه نشان میدهد که خرابی و نقص تیوب پرتوX دلیل اصلی عملکرد نامطلوب اسکنر CT و عامل محدودد کننده اصلی در اسکن کردن پشت سر هم است.
اندازه نقطه کانونی نیز در بیشتر طراحی ها مهم است،اگر چه اسکنر CTبر پایه اصول هندسی تصویر برداری مستقیم نیست. اسکنرهای CTکه برای تصویر برداری با قدرت تفکیک فضایی بالا طراحی میگردند از تیوب های پرتو X با نقطه کانونی کوچک استفاده می کنند.
تیوب های پرتوX هم با باریکه پرتو X پیوسته و هم باریکه پرتو X پالسی کار می کردند،ولی هم اکنون اسکنرهای CTدر نسل چهارم و پنجم از باریکه پرتوX پیوسته استفاده می کنند.

درCT معمولی تیوپ پرتو ایکس برای یک چرخش اماده می گردد. این امر به تیوپ اجازه می دهد که مابین اسکن ها سرد گردد. spiral یک گرمای قابل ملاحظه ای به تیوپ پرتو X می دهد و تیوپ پرتو ایکس برای ۶۰ ثانیه بطور مداوم آماده میگردد.
به علت چرخش پیوسته تا آماده سازی تیوپ پرتو ایکس برای زمان تابش طولانی تر صرف انرژی بیشتری باید فراهم گردد. بیشتر سیستم ها از یک تیوپ پرتو ایکس با دو نقطه کانونی استفاده می کنند.
تیوپ های پرتو ایکس spiral CT بسیار بزر گ هستند. این تیوپ ها دارای آندهای با ظرفیت گرمای تقریبا ۸MHU هستند، همچنین این تیوپ هادارای منحنی های سرد شده آند با سرعت   ۱MHU در دقیقه هستند و دیسک آند دارای قطر بزرگتر و ضخامت بیشتری است. تیوب پرتو ایکس به طور مخصوص برای spiral طراحی گشته است.دسته بندی : تصویر برداری پزشکی , سی تی اسکن
ارسال دیدگاه

تبلیغات