تجهیزات چشم پزشکی (بخش پنجم) | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» تجهیزات چشم پزشکی » تجهیزات چشم پزشکی (بخش پنجم)

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ - ۴:۰۹

تجهیزات چشم پزشکی (بخش پنجم)

از این وسیله برای بررسی بیماری های سطح قدامی چشم استفاده می شود. با این وسیله معاینه کننده می تواند اجزای چشم شامل پلک ها – مجاری اشکی – ملتحمه -‌قرنیه‌- عدسی – زلالیه – زجاجیه و حتی با امکانات جانبی شبکیه را نیز بررسی کند. با این وسیله طیف وسیعی از بیماری های اجزای نام برده چشم را می توان تشخیص داد. بیشتـریـن کـاربـرد ایـن وسیلـه تشخیـص کـدورت هـای مـدیـاهـای شفـاف چشم مانند اختلالات قرنیه و آب مروارید و حتی آب سیاه است و در مدل های مختلف وجود دارد.

تجهیزات چشم پزشکی (بخش پنجم)

ثقب654 copy - تجهیزات چشم پزشکی (بخش پنجم)

از این وسیله برای بررسی بیماری های  سطح قدامی چشم استفاده می شود. با این وسیله معاینه کننده می تواند  اجزای چشم شامل پلک ها – مجاری اشکی – ملتحمه  -‌قرنیه‌- عدسی – زلالیه – زجاجیه و حتی با امکانات جانبی شبکیه را نیز بررسی کند. با این وسیله طیف وسیعی از بیماری های اجزای نام برده چشم را می توان تشخیص داد. بیشتـریـن کـاربـرد ایـن وسیلـه تشخیـص کـدورت هـای مـدیـاهـای شفـاف چشم مانند اختلالات قرنیه و آب مروارید و حتی آب سیاه است و در مدل های مختلف وجود دارد.

۱۱۵ Slit lamp
این  Slit Lampهر دو مشخصه عملکرد اپتیکی فوق العاده و سادگی استفاده را یک جا ارائه می دهد. با استفاده از این دستگاه می توان تمام معاینات متداول و نیز جایگذاری لنزهای طبی را با راحتی بسیار انجام داد.
امکـان تنظیمات مختلف  Slitپزشک را قادر می سازد که بسیاری از تکنیک های نوردهی را به کار ببرد. همچنین انتقال بالای اجزای سیستم اپتیکی آن به طور قابل ملاحظه ای در معرض تابش نور قرار گرفتن بیمار حین معاینه را کاهش می دهد. با استفاده از این وسیله چشم های بیمار به طور موثری در برابر تشعشعات مضر  UVو  IRمطابق با استاندارد  ۱۰۹۳۹ ISOمحافظت می شود.

خصوصیات فنی آن عبارتند از :
‘بزرگنمایی ۸x  ،۱۲ x و۲۰ x با عدسی چشمی ‌۱۰x
)قطر میدان دید mm 25-10
(بزرگنمای عدسی چشمی  ‌۱۰x
*عرض تصویر Slit به صورت پیوسته از ۰ تا ۱۴ میلی متر
+طول تصویر  Slitدر مراحل ۱۴-۸-۵/۳-۵/۰ میلی متر به صورت پیوسته ۱۴-۱ میلی متر
,چرخش تصویر Slitبه صورت پیوسته¬‌۹۰-+
-مسافت کاری آزاد ۷۳ میلی متر
.حرکت پایه  mm‌۳۰(عمودی ) ،  mm‌۱۱۰(جانبی ) ،  mm‌۹۰(محوری )
/حرکت عمودی هدرست mm 59

۱۲۰ Slitlamp
این  Slit Lampیک وسیله تشخیص چند کاره است. این دستگاه دو ویژگی عملکرد اپتیکی فوق العاده و راحتی استفاده را برای تشخیص دقیق بیماری ها در نواحی قدامی، زجاجی و انتهایی چشم فراهم می آورد.
همچنین به دلیل انتقال اپتیکی بالا، چشم بیمار می تواند با شدت نور پایین تری مورد معاینه قرار بگیرد. لازم به ذکر است که با اضافه کردن وسایل جانبی، امکان مستند سازی دیجیتال به سرعت فراهم می آید که به پزشک این امکان را می دهد که یافته های خود را به صورت شفاف و قابل فهم با استفاده از تصاویر به دست آمده برای بیمار شرح دهد.

 مشخصات فنی آن عبارتند از:
۰بزرگنمایی  ‌۳۲,  x20x ,‌۱۲, x‌۸, x5x با عدسی چشمی ۱۰  x و بزرگنمایی,‌۴۰ ,   x‌۲۵, x‌۱۶, x‌۱۰, x‌۶x با عدسی چشمی ‌ ۵/۱۲x
۱قطر میدان دید mm 40-6 با عدسی چشمی‌ ۱۰x و قطر میدان دید mm‌۳۱-۵ با عدسی چشمی x‌۵/۱۲
۲بــزرگـنـمــای عـدسـی چشمـی بـه صـورت انتخابی ‌۱۰x یا  ۵/۱۲x
۳عرض تصویر  Slitبه صورت پیوسته از۰ تا ۱۴میلی متر
۶مسافت کاری آزاد ۶۵ میلی متر
۷چرخش تصویر Slit به صورت پیوسته¬‌۹۰-+
۸حـرکـت پـایه  mm‌۳۰ (عمودی)، mm 110 (جانبی) ،  mm‌۹۰ (محوری)
۹ حرکت عمودی هدرست mm 59

۱۳۰ Slitlamp
چند کاره بودن ویژگی اصلی این Slit Lamp اســــت کــــه بــــا دارا بــــودن طــیــــف وســیــعــــی از توانمندی‌ها پزشک را قادر به انجام درمان جامع چـشـم هـای بیمار می سازد. ترکیبی از سیستم کارکرد پیشرفته که در طراحی آن راحتی کاربر در نظر گرفته شده است، مشاهده با کنتراست بـالا و سـیـسـتـم مـسـتـنـد سـازی پـیشرفته، باعث تشخیص بیماری با قابلیت اطمینان بالا می شود.
این وسیله به صورت انتخابی قابلیت مجهز شدن به تجهیزات جانبی مختلفی را دارا است که از آن جمله، وسایل مورد نیاز برای لیزر درمانی هستند.

 ‌خصوصیات فنی آن عبارتند از :
:بـزرگـنـمـایی  ‌۳۲,  x‌۲۰, x‌۱۲, x‌۸, x‌۵x با عدسی چشمی ۱۰  x و بزرگنمایی  ,‌۴۰,  x‌۲۵x ‌۱۶, x‌۱۰, x‌۶x با عدسی چشمی ‌ ۵/۱۲x
;قطر میدان دیدmm 40-6  با عدسی چشمی ‌ ۱۰x  و  mm 31 -5 با عدسی چشمی‌ ۵/۱۲x
>بـزرگـنـمـایـی عـدسـی چـشـمـی به صورت انتخابی ‌۱۰x  یا  ‌ ۵/۱۲x
=عـرض تـصـویـر  Slitبـه صورت پیوسته از mm‌۱۴-۰
<مسافت کاری آزادmm66
?چرخش تصویر Slitبه صورت پیوسته  ‌۹۰درجه
؛‌حرکت پایه  mm‌۳۰(عمودی ) ،  mm‌۱۱۰ (جانبی ) ،  mm‌۹۰(محوری )
Aحرکت عمودی   mm‌۵۹

سیبسثقبطزر copy - تجهیزات چشم پزشکی (بخش پنجم)دسته بندی : تجهیزات چشم پزشکی
ارسال دیدگاه

تبلیغات