تجهیزات چشم پزشکی (بخشم ششم) | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» تجهیزات چشم پزشکی » تجهیزات چشم پزشکی (بخشم ششم)

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ - ۴:۱۷

تجهیزات چشم پزشکی (بخشم ششم)

Trabectome وسیله ای برای جراحی با حداقل برش برای درمان گلوکومای open angle است. این وسیله یک تکه ‌¬۱۲۰-¬۶۰ از شبکه trabecular )trabecular meshwork( را با دقت و احتیاط برداشته و امکان دسترسی مجدد به مسیرهای drainage طبیعی چشم را فراهم می سازد.

صثقصثق - تجهیزات چشم پزشکی (بخشم ششم)

سشیشسیسش - تجهیزات چشم پزشکی (بخشم ششم)

Trabectome
Trabectome وسیله ای برای جراحی با حداقل برش برای درمان گلوکومای open angle است. این  وسیله یک تکه ‌¬۱۲۰-¬۶۰  از شبکه trabecular )trabecular meshwork( را با دقت و احتیاط برداشته و امکان دسترسی مجدد به مسیرهای drainage طبیعی چشم را فراهم می سازد.
نوک و سر این وسیله دارای قوس ¬‌۶۰ است و هندپیس یک بار مصرف آن قابلیت یکی کردن پالس دوقطبی الکترو جراحی electro-surgical با irrigation و aspiration را دارد. روی میزآن کنترل های ژنراتور فرکانس بالا، یونیت Irrigation / Aspiration و کنترل پدال پایی ۳ مرحله ای وجود دارد.

 ‌ویژگی ها دستگاه
۱- بازگرداندن بالانس و تعادل طبیعی سیالات چشم
۲- حداقل برش
۳- برداشتن امن و مطمئن شبکه  trabecular و دیواره داخلی کانال  schlemm
۴- امکان دسترسی مستقیم به کانال های برون‌ریز  outflow channels
۵- کاربرد آسان
۶- خطر بسیار کم برای بیمار
۷- ساده تر بودن از سایر درمان های سنتی
۸- برش بسیار کوچک قرنیه برای جراحی قسمت قدامی
۹- عدم نیاز به دستکاری ملتحمه ( conjunctiva ) و صلبیه ( sclera )
۱۰- حداقل عوارض بعد از عمل
۱۱- عدم ممانعت از اصول و شیوه های فیلترینگ استاندارد

گلوکوما
از این دستگاه برای تصویربرداری غیر تهاجمی از بافت های متفاوت چشم  در اتاق قدامی  و  اتاق خلفی استفاده می شود(مثل قرنیه و شبکیه.)  با استفاده از نرم افزار تحلیلی همراه با دستگاه  می توان پارامتر های متفاوتی را از این تصاویر به دست آورد. این دستگاه به صورت پـرتـابـل هـم قـابـل استفـاده است و  ماژول های متعددی همراه با دستگاه قابل استفاده است که از هــر کـدام از آن هـا بـرای تصـویـربـرداری بـافـت خـاصی از چشم استفاده می شود. مشخصات فنی آن عبارتند از:
Qرزولوشن CCD:3/5 مگا پیکسل
Rضبط ویدئو: ۴۸۰*‌۴۶۰
Sمیدان دید:۴۰ درجه
Tفاصله کاری:۴۳ میلی متر
Uمحدوده جبران : ۳۰- تا ۳۰ دیوپتر
Vتعداد ماژول ها: ۵

دستگاه گلوکوما
از دسـتـگـــاه گـلــوکــومــا نــوع ۱۰۰۰FT- بــرای اندازه‌گیری فشار داخل چشم استفاده می شود. ایـن دستگـاه انـدازه گیری فشار داخل چشم را بدون تماس با قرنیه انجام می دهد. این دستگاه دارای یک measurement window است که پس از تنظیم نزدیک چشم بیمار توسط کاربر، یک باد به سمت چشم بیمار وارد کرده به گونه ای که سطح قرنیه دقیقا صاف شود سپس با استفاده از یـــک فـــرسـتـنـــده مـــادون قــرمــز و یــک گـیــرنــده فوتوالکتریک و بر مبنای فاصله زمانی رفت و بـرگشـت قـرنیـه از حـالت صاف به حالت اول، فشار داخل چشمی را محاسبه می کند. از مزایای این دستگاه آن است که نیازی به بی حسی چشم نـیـســت و ایـن انـدازه گیـری را بـه صـورت غیـر تماسی انجام می دهد. از جمله مزایای دیگر آن است که به دلیل اینکه اندازه گیری را به صورت غیر تماسی انجام می‌‌دهد موجب کاهش انتقال بیماری توسط چشم در مقایسه با روش تماسی می شود.
برای تنظیمات این دستگاه می توان از صفحه مـانـیـتـور بـه صـورت لـمـسـی اسـتـفـاده کـرد. این دسـتگاه دارای قابلیت تنظیم و اندازه گیری به صــورت خــودکــار اســت. اطــلاعـات فـنـی ایـن دستگاه شامل موارد زیر است:

بدنه اصلی:
محدوده حرکت هد اندازه گیری:  بالا- پایین  ۴۵ میلی متر،  چپ – راست  ۸۸ میلی متر،  عقب – جلو  ۴۰ میلی متر
محدوده حرکتی  chin rest: 70 میلی متر
صفحه مانیتور: LCD 7/5 اینچ
وزن: ۱۸ کیلوگرم
ولتاژ:  VAC‌۱۴۰-۱۰۰
فرکانس: Hz 60 -50
توان مصرفی: ۸۵ تا ۱۱۰ VA
دمای محیط برای اندازه گیری: ۴۰-۱۰ درجه سانتی گراد
رطوبت: ۷۵-%۳۰%
منبع نور: LED با طول موج ۸۸۰۰ نانو متردسته بندی : تجهیزات چشم پزشکی
ارسال دیدگاه

تبلیغات
تبلیغات