برچسب های ازمون کنترل کیفی | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی » برچسب های ازمون کنترل کیفی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۲۱:۱۰

برچسب های ازمون کنترل کیفی

برچسب کنترل کیفی باید بعد از هرتست توسط فرد یا شرکت تست کنند دارای مجوز باید بر روی دستگاه چسبانده شوند تا کاربر از سلامت دستگاه اطمینان داشته باشد…

20170402 122236 - برچسب های ازمون کنترل کیفی

20170402 122324 - برچسب های ازمون کنترل کیفیدسته بندی : کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
ارسال دیدگاه

سازمان غذا و داروسازمان غذا و داروتبلیغات