بازتاپ 1 تصویر در عصر تکنولوژی که بیشتر افراد وقت یا حوصله خواندن تصاویر طولانی را ندارد بسیار زیاد است از این رو اینوگرافیک بهترین ابزار برای رساندن هشدارهای پزشکی و سلامت به تمام افراد است در این پست قصد داریم اینوگرافیک پهای پزشکی و سلامت را منتشر کنیم

توجه بیشتر اینوگرافیک ها ساخته تیم نبوده ولی تمام تصاویر بدون حذف منابع انها منتشر می شوند.

 

 

****تقویت بدن****

 

***با کلیه های خود مهذبان باشیم***

****دلایل ایجاد بوی بد دهان***

 

****12 راهکاره غلبه بر تنبلی***

 

***سرطان نگیریم***

***6 خوراکی که پیرتان می کنند***

****سرطان ریه****

****واقعیت های از سرطان ریه****

****معلولیت از نیازها و کمبودها تا ابزارها و راهکارها****

****وزیر بی حاشیه دولت یازدهم****