آموزش تجهیزات چشم پزشکی

 

اولین محصول تیم دانشجویان مهندسی پزشکی اپ اموزشی بیماری های چشم و تجهیزات چشم پزشکی است. تجهیزات چشم پزشکی از دسته تجهیزاتی هستند که تولید آنها در اختیار چند شرکت محدود است و تعمیر و نگهداری نیز در اختیار نمایندگی های مورد نظر خودشون در ایران هست.برای همین اطلاعات کامل و دقیقی در مورد تجهیزات درمانی یا تشخیصی چشم پزشکی وجود ندارد با این همه تیم دانشجویان مهندسی پزشکی تلاش کرده با مطالعه منابع خارجی اطلاعات مناسب و به درد خوری را در این اپ بگنجاند

 

تجهیزات چشم پزشکی-چشم پزشکی-آموزش مهندسی پزشکی-آموزش تجهیزات چشم پزشکی-تعمیرات تجهیزات چشم پزشکی-کنترل کیفی تجهیزات چشم پزشکی-کالیبراسین تجهیزات چشم پزشکی

دانلود