آشنایی با انواع مگنت های ام آر آی | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» ام آر آی » آشنایی با انواع مگنت های ام آر آی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ - ۱:۰۳

آشنایی با انواع مگنت های ام آر آی

آشنایی با انواع مگنت های ام آر آی تصویربرداری در ام آر آی به وسیله امواج الکترومغناطیسی انجام می شود که این امواج به وسیله ی آهنربا باید تولید شود. با این آهنربا در Mri مگنت گویند. مگنتها به روش های گوناگونی امواج الکترومغناطیسی تولید می کنند. انواع مگنت های ام آر آی در فیزیک […]

آشنایی با انواع مگنت های ام آر آی

تصویربرداری در ام آر آی به وسیله امواج الکترومغناطیسی انجام می شود که این امواج به وسیله ی آهنربا باید تولید شود. با این آهنربا در Mri مگنت گویند. مگنتها به روش های گوناگونی امواج الکترومغناطیسی تولید می کنند. انواع مگنت های ام آر آی در فیزیک و امواج الکترومغناطیسی که تولید می کند با یکدیگر متفاوت هستند.

download 4 - آشنایی با انواع مگنت های ام آر آی

انواع مغناطیس های مورد استفاده در سیستم MRI
در سیستمهای MRI برای اعمال میدان مغناطیس خارجی، ممکن است  انواع مغناطیس های زیر، مورد استفاده قرار گیرد:
۱- مغناطیس دائمی Permanent Magnet
۲- مغناطیس مقاومتی Resistive Magnet
۳- مغناطیس ابر رسانا Superconductive Magnet

download 1 1 - آشنایی با انواع مگنت های ام آر آی

در سیستم MRI، میدان مغناطیسی خارجی باید دارای خواص زیر باشد:
الف- یکنواخت بودن شدت میدان ( Field Uniformity )  در منطقه مورد نظر
ب- ثابت بودن شدت میدان ( Field Stablity )  در مدت زمان آزمایش
ج- بالا بودن نسبت سیگنال به نویز SNR   ( Signal to Noise Ratio )
بالا بودن نسبت سیگنال به نویز SNR   ( Signal to Noise Ratio )
این مغناطیس ها از آهنربای طبیعی ساخته شده اند،قدرت مغناطیسی آنها معمولاً از ۰۵/۰ تا ۵/۰ تسلا  می باشد. این مغناطیس ها دارای یکنواختی میدان ( Field Uniformity ) پایین و شدت میدان ثابت در طول زمان آزمایش ( Field Stability ) می باشند.

download 2 1 - آشنایی با انواع مگنت های ام آر آی

مغناطیس های مقاومتی  ( Resistive Magnets )
این مغناطیس ها براساس استفاده از خاصیت القاء مغناطیسی حاصل از عبور یک جریان الکتریکی از یک سیم پیچ، ساخته می شوند. یکنواختی شدت میدان در این مغناطیس ها خوب و پایداری آن متوسط است.
از این مغناطیسها برای ایجاد شدتهای بین ۰۴/۰ تا ۵/۰ تسلا استفاده می شود.

مغناطیسهای ابر رسانا ( Superconductive Magnets )
سیم پیچ این مغناطیس ها از مواد ابررسانا  ( Superconductive) ساخته شده است. لذا بدلیل مقاومت الکتریکی خیلی کم، گرمای ناچیزی در آنها تولید می شود.
با این مغناطیس ها می توان میدانها قوی ( تا ۲ تسلا یا بیشتر ) تولید نمود.
یکنواختی و پایداری شدت میدان مغناطیسی تولید شده خیلی خوب است.
برای ایجاد خاصیت ابررسانایی، این مغناطیس ها را در درجه حرارت هلیوم مایع ( ۲/۴ درجه کلوین ) همراه با نیتروژن مایع ( ۷۷ درجه کلوین ) قرار می دهند.
در اثر افزایش درجه حرارت، خاصیت ابر رسانایی سیستم کاهش می یابد. این پدیده را Quench  گویند.دسته بندی : ام آر آی , تصویر برداری پزشکی
ارسال دیدگاه

تبلیغات